Alles voor de veiligheid

Kwaliteitsbewaking en de zorg voor voedselveiligheid. Dat heeft bij BBQ Centrale prioriteit nummer 1. Zo mogen onze toeleveranciers ons alleen hun vleesproducten leveren als zij werken volgens een voedselveiligheidssysteem, dan wel ISO 22000-, BRC- of IFS-gecertificeerd zijn. Uiteraard kijken wij ook kritisch naar onze eigen dienstverlening. Zo mogen wij alleen vlees afnemen van leveranciers die EG-erkenning hebben. Een overzicht:

HACCP-systeem
BBQ Centrale garandeert de voedselveiligheid van haar vleesproducten. We beschikken hiervoor over een goed ingevoerd HACCP-systeem (Hazard Analysis and Critical Control Points). Het is de basis voor managementsystemen die specifiek zijn ontwikkeld voor voedselveiligheid. Met een HACCP maakt een bedrijf per productieonderdeel inzichtelijk wat de risico’s zijn en hoe het fouten voorkomt.

ISO 22000
Met de komst van ISO 22000 (de internationale standaard voor voedselveiligheid) is de systematiek van HACCP geïntegreerd met die van ISO 9001, de meer algemene internationale norm voor kwaliteitsmanagement naar klanten. ISO 22000 bevat ook eisen in ‘food defense’: het beveiligen van productiefaciliteiten tegen opzettelijke besmettingen. Wij voldoen volledig aan de wet- en regelgeving hieromtrent.

EG-erkenningsnummer
De Europese Unie (EU) heeft bepaald dat levensmiddelen die van dieren afkomstig zijn altijd een EG-erkenningsnummer moeten hebben. Het geeft aan bij welke bedrijven de betreffende levensmiddelen verwerkt zijn. BBQ Centrale is onderdeel van Perier’s Vleesbedrijf en heeft het EG-erkenningsnummer: 3015. Het laat zien dat wij, wat hygiëne betreft, onder toezicht staan van de EU. Het geeft ons bovendien het recht om producten te exporteren naar andere EU-landen.

Toezicht van de NVWA
Ook staan wij onder toezicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die regelmatig en onaangekondigd controleert op voedselveiligheid. De NVWA-inspecteur kijkt naar onder andere:

  • de hygiëne in het bedrijf
  • de (bouwtechnische) inrichting van het bedrijf
  • de gebruikte materialen en voorzieningen
  • het plan waarin het bedrijf de bedrijfsprocessen en de gevolgde procedures heeft vastgelegd, bijvoorbeeld een HACCP-hygiëneplan

Samenwerking niet-vlees toeleveranciers
Uiteraard: ook onze leveranciers van hulpstoffen, technische materialen, verpakkingsmaterialen en andere diensten zijn zeer nauw betrokken bij de kwaliteit en de veiligheid van onze vleesproducten. Al onze producten eindigen tenslotte bij de consument.