De wereld samen een beetje beter maken

BBQ Centrale zet zich in voor Stichting ALS en Stichting Fakkel 2000. Wil jij ons helpen en een klein bedrag doneren? Je hebt bij het afrekenen de optie om €1,- aan te vinken bij één of beide doelen. Dit bedrag wordt dan opgeteld bij je bestelling. Voor elke donatie die jij doet, doneren wij nog eens €1,- per geselecteerd doel.

Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS)

ALS is één van de meest ernstige en invaliderende aandoeningen van het zenuwstelsel. Nederland telt op dit moment ongeveer 1500 patiënten. Gemiddeld overlijden er elk jaar 500 patiënten en komen er 500 bij. Hoewel er wereldwijd onderzoek wordt gedaan naar de ziekte, is de oorzaak tot op heden onbekend. Hoop op een toekomst – met een gemiddelde levensverwachting van 3 tot 5 jaar na de eerste symptomen – is er voor deze 1500 patiënten nog niet.

Het relatief kleine aantal patiënten maakt dat onderzoeksbudgetten van de farmaceutische industrie en de overheid nihil zijn; verreweg het meeste wetenschappelijk onderzoek naar ALS in Nederland wordt gefinancierd door giften aan Stichting ALS Nederland.

Blindenstokken voor Kameroen.

In 1998 kwamen Nanne en Truus Jonker in contact met een blinde jongen uit Kameroen. Het was zijn droom om de moeilijke leefsituatie van zijn lotgenoten te verbeteren via onderwijs.

In Kameroen leeft het gewone volk in diepe armoede en voor mensen met een beperking is de situatie vaak hopeloos. Zij worden vaak verborgen door familie of zelfs verstoten.

Deze blinde jongen heeft Nanne en Truus geïnspireerd om zich voor deze doelgroep in te gaan zetten en zo is Stichting Fakkel 2000 ontstaan.

Samen met lokale vertegenwoordigers bied de stichting de kinderen onderwijs. Zij leren de basisvaardigheden zoals braille lezen en schrijven. Een ook het leren  lopen met een blindenstok is een belangrijk onderdeel. Met behulp deze stok krijgen de jongeren meer vrijheid en zelfredzaamheid. Wij willen dit mooie doel graag ondersteunen door geld in te zamelen voor meer de blindenstokken.